På tankesmedjan Fores tycker vi att det saknas en samlingsplats för organisationer, företag, myndigheter och kommuner som arbetar för att tillvarata migrationens möjligheter. Därför har vi tagit initiativet till Uppdrag: Integration.

Initiativet Uppdrag: Integration ska vara en mötesplats där partners kan utbyta erfarenheter, stötta varandra och tillsammans följa och driva på utvecklingen för ökad integration. Vi kommer att arrangera möten för idé- och erfarenhetsutbyte, en årlig konferens, workshops och seminarier. Vi kan ta fram rapporter på områden där det behövs mer analys, en samlad lägesbild, goda exempel och liknande. Nätverkets verksamhet finansieras gemensamt av medlemmarna.

Vill du vara partner i Uppdrag: Integration? Har vi missat att bjuda in din organisation, ditt företag, din myndighet eller din kommun till Uppdrag: Integration, så hör av dig direkt! Vi blir gärna fler. Det första mötet gick av stapeln den 6 september och avslutades med ett öppet mingel.