utbildningUppdrag: Integration har haft sitt första temamöte med fokus på utbildningsfrågor. Snabb och kvalitativ tillgång till SFI diskuterades och utmaningen kring snabbare bedömning av kompetens och kompletterande utbildning som bättre möter branschens behov. Många intressanta förslag och idéer framkom som nätverket kommer arbeta vidare med både internt och externt. Exempelvis har vi nu påbörjat ett pilotprojekt där vi börjat kartlägga tillgången av svenskundervisning under asyltiden.
Den 12 januari startar vi det nya året med en halvdagskonferens på Citykonferensen, anmäl dig här!